Rezervace

Váš zájezd si můžete rezervovat on-line stisknutím tlačítka OBJEDNAT přímo při prohlížení jednotlivých uveřejněných nabídek nebo můžete pro rezervaci a objednání zájezdu využít následujících možností:

TELEFONICKY

- na číslech 323 673 209, 315 557 665 nebo 602 308 594 (pondělí až pátek 9.00 - 17.00 hod.)

- pokud požadujete rezervaci zájezdu, naši pracovníci Vám sdělí datum, do kterého je nutné rezervaci z Vaší strany závazně potvrdit (max. 7 dní)

- pokud požadujete objednání zájezdu, naši pracovníci s Vámi telefonicky vyplní Smlouvu o zájezdu, domluví s Vámi způsob platby a zašlou Vám potřebné dokumenty k podpisu. V tomto případě mějte, prosím, připravené následující informace o účastnících zájezdu: jméno, příjmení, adresu bydliště, datum narození, ev. číslo cestovního dokladu.

POŠTOU

- po předchozí telefonické rezervaci a dohodě s našimi pracovníky můžete svou objednávku zaslat ve stanoveném termínu poštou. Do objednávky nezapomeňte uvést následující: pobytové místo, ubytovací kapacitu, termín, počet osob a jejich osobní údaje, způsob dopravy, stravování, ev. další požadavky. Po obdržení objednávky Vám zašleme její potvrzení a doklady potřebné k provedení platby.

E-MAILEM

- pokud požadujete rezervaci zájezdu, uveďte do textu zprávy následující: pobytové místo, 

ubytovací kapacitu, termín, počet osob, způsob dopravy, stravování, ev. další požadavky. Naši pracovníci Vás budou zpětně e-mailem kontaktovat a sdělí Vám, ke kterému datu je nutné Vaši rezervaci závazně potvrdit. 

- při objednání zájezdu po předchozí rezervaci doplňte výše uvedené údaje o osobní údaje účastníků zájezdu (jméno, adresa, datum narození, ev. číslo cestovního dokladu). Vaše objednávka bude zpětně potvrzena a budete informováni o možnostech provedení platby.

PROSTŘEDNICTVÍM AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE

vyberte si autorizovaného prodejce v místě Vašeho bydliště, který má s námi uzavřenou smlouvu o spolupráci, a kontaktujte ho s požadavkem na rezervaci nebo objednání zájezdu z nabídky cestovní kanceláře Sunny travel s.r.o..